Demà que (Si, algun dia)

Temes associats al refrany: maneres de dir