Del mateix color tinc un "sarnatxo" (Expressió usada per recolçar la veritat en el comentari d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Del mismo color tengo un "sarnatxo" (Expresión usada para apoyar la verdad en el comentario de alguien)