Deixar-se prendre el pèl (Deixar-se enganyar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma