Deixar-se influir (Cedir a la influència d'una altra persona o d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejarse influir (Ceder a la influencia de otra persona o de algo)