Deixar-se de raons (Atendre a la part substancial d'un assumpte prescindint de les coses secundàries)

Temes associats al refrany: maneres de dir