Deixar-se anar (Seguir el corrent, adaptar-se a la moda, al costum del moment, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir