Deixar retratat (Fer evidents les faltes o defectes d'algú. Fer-lo quedar malament)

Temes associats al refrany: maneres de dir