Deixar-lo amb el morro untat (Privar-lo d'acabar d'assaborir o fruir una cosa que li era molt agradable)

Temes associats al refrany: maneres de dir