Deixar les carreres velles per les novelles (Deixar els costums o les maneres tradicionals per adoptar-ne de nous)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejar las carreras viejas por las novelas (Dejar las costumbres o los modos tradicionales para adoptar otros nuevos)