Deixar-hi les ungles (Perdre-hi)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejar las uñas (Perder en ella)