Deixar anar la mà (Tenir tendència a pegar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma