Deixar amb les ganes [d'una cosa] (Deixar defraudat, sense arribar a obtenir o a fer allò que es desitjava)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejar con las ganas [de una cosa] (Dejar defraudado, sin llegar a obtener oa hacer lo que se deseaba)