Deixar a un més net que un calze (Arruïnar-lo)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dejar a un más limpio que un cáliz (Arruinar-lo)