De tranuita (Caminar de nit)

Temes associats al refrany: maneres de dir