De sobte (D'improvís, sense esser esperat)

Temes associats al refrany: maneres de dir