De segona fila (De poca importància)

Temes associats al refrany: maneres de dir