De reüll (Amb recel o antipatia)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mar