De raspalló (Fregant)

Temes associats al refrany: maneres de dir