De ras en ras (Sense contemplacions)

Temes associats al refrany: maneres de dir