De puntelles (De puntetes, caminant sobre les puntes dels peus)

Temes associats al refrany: maneres de dir