De punt a punt, o Punt per punt, o Punt per agulla (De cosa en cosa, minuciosament, sense deixar cap detall)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De punto a punto, o Punto por punto, o Punto por aguja (De que en que, minuciosamente, sin dejar ningún detalle)