De pressa [o depressa] (Ràpidament)

Temes associats al refrany: maneres de dir