De posició (D'importància, d'alta categoria social)

Temes associats al refrany: maneres de dir