De portes enfora, és una cosa, i quan s'és a dins, és una altra (Es diu de les persones, institucions, empreses, etc., que tenen una manera aparent d'esser, ben distinta de com són en realitat)

Temes associats al refrany: dites