De poc cost (Barat)

Temes associats al refrany: maneres de dir