De pe a pa ( De cap a peus. Explicar tot amb tota classe de detalls)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De pe a pa (De pies a cabeza. Explicar todo con toda clase de detalles)