De pare músic, fill ballador (Significa que no es poden esperar bones coses o bons fills de qui no és bo o té mala conducta)

Temes associats al refrany: parentiu, música, festa