De nyigui-nyogui (Que està feta de qualsevol manera, que és feble)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De baratillo-nyogui (Que está hecha de cualquier manera, que es débil)