De nassos (Caigut de cara a terra)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): De narices (Caído de bruces)