De mitja hora passar (D'infima qualitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir