De menjar poc, parlar poc i alçar-se matí; ningú no s'ha tingut que penedir (És una bona costum i desitjable)

Temes associats al refrany: dormir, menjar, parlar