De la mare de déu del Carme a l'Assumpció les millors gallines de tot el ponedor. (16 juliol)

Temes associats al refrany: festivitats, animals, sants, gentTraducción al castellano (google): De la madre de dios del Carmen a la Asunción las mejores gallinas de todo el nidal. (16 julio)