De mala gana (A desgrat, amb repugnància)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De mala gana (A pesar, con repugnancia)