De mal talent (De mala gana, disgust)

Temes associats al refrany: maneres de dir