De la teva pell faràs cordons! (Es diu a qui no vol escoltar els consells que li donen pel seu bé)

Temes associats al refrany: consells, maneres de dirTraducción al castellano (google): De tu piel harás cordones! (Se dice a quien no quiere escuchar los consejos que le dan por su bien)