De grapes [o de quatre grapes] (Amb els dos peus i les dos mans en terra)

Temes associats al refrany: maneres de dir