De genollons [o A genollons] (Amb els genolls suportant el pes del cos)

Temes associats al refrany: maneres de dir