De fit a fit (Fixament, amb la vista fixa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Fijamente (Fijación, con la vista fija)