De facto (En efecte, efectivament)

Temes associats al refrany: maneres de dir