De debò (De veritat, de bon de veres)

Temes associats al refrany: maneres de dir