De dalt a baix (En tota l’extensió)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De arriba a abajo (En toda la extensión)