De costum (D’ordinari)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De costumbre (De ordinario)