De cor, [o de bon cor], [o de tot cor], [o a cor dolç] (Amb sinceritat, amb vertader impuls interior. De cor també significa de memòria))

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir