De cent en cent anys (Qualque vegada, però molt poques)

Temes associats al refrany: maneres de dir, any