De cara a la galería (Significa tal i com un es mostra cap a l'exterior, la forma en que té de comportar-se davant dels demés)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De cara a la galería (Significa tal y como uno se muestra hacia el exterior, la forma en que tiene de comportarse ante los demás)