De cara a (Considerant alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma