De cap a cap (D'un extrem a l'altre, totalment)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De punta a punta (De un extremo al otro, totalmente)