De campionat (Antològic, extraordinari)

Temes associats al refrany: maneres de dir