De bursada (D'un cop, atropelladament, amb excessiva pressa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De sacudida (De una vez, atropelladamente, con excesiva prisa)