De batalla (Dit dels objectes d'ús quotidià que poden ser tractats sense massa miraments)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): De batalla (Dicho de los objetos de uso cotidiano que pueden ser tratados sin demasiados miramientos)